Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema družba Veriga K. F., d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, naslednjo:

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

Splošno

 

S to izjavo družba Veriga K.F., d.o.o., opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

 

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

 

Katere osebne podatke obdelujemo

 

Družba Veriga K.F., d.o.o., obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranke je posameznik na katerega se osebnih podatki nanašajo. Ti osebni podatki so:  ime in priimek sklenitelja pogodbe, bivališče sklenitelja pogodbe, elektronski naslov sklenitelja pogodbe, telefonska številka sklenitelja pogodbe, datum rojstva, izdani računi, davčna številka.

 

Zakaj družba zbira in obdeluje osebne podatke

 

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave pogodbe;
  • podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti hitrega komuniciranja, dogovarjanja,
  • podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah;
  • podatke v računih za potrebe računovodstva;
  • podatke o davčnih številkah za morebitne nagradne igre.

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na e-naslov: uporabnik@veriga-lesce.com

 

Kako me bo družba kontaktirala glede trženjskih razlogov

 

Družba vas bo po elektronski pošti obveščala o novih produktih, prodajnih akcijah, dogodkih in podobno.

 

V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati, lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-naslov uporabnik@veriga-lesce.com

 

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

Družba sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

 

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

 

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravice, lahko kadarkoli kontaktirate našo družbo na e-naslov uporabnik@veriga-lesce.com

 

Ali družba razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

 

Družba Veriga K.F., d.o.o., ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam.

 

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le v primeru da tako zahteva zakonodaja.

 

Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo preko našega ponudnika storitev DHH.si d.o.o., ki je lociran v RS in kateremu vaše osebne podatke zaradi narave dela razkrijemo. Od našega ponudnika storitev zahtevamo, da zaščiti vaše osebne podatke. Naš ponudnik storitev ne sme in mu je prepovedano, da uporablja ali razkrije vaše osebne podatke iz kakršnega koli razloga, razen za delovanje sistema.

 

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

 

Družba hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno da izpolni obveznosti iz pogodbe zaradi katere se podatki obdelujejo. Osebne podatke družba hrani najdlje pet let od dneva, ko ste nam jih posredovali oz. ponovno potrdili soglasje za obdelavo, razen v primeru, da ste že prej umaknili soglasje za hrambo.

 

Družba lahko obdrži arhivirane osebne podatke za statistično in podobno uporabo tudi dlje, če je to potrebno zaradi poslovnih razlogov in ni z zakonom prepovedano.

 

Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje in iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc po poteku prej navedenega časa oz. takoj v primeru umika vašega soglasja za obdelavo.

 

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

 

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na uporabnik@veriga-lesce.com

 

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo uredimo sporazumno.

 

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

 

Končne določbe

 

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začenja veljati z dnem 25.5.2018

 

Družba lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

 

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

 

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani družbe shop.veriga-lesce.com