MEGA

Nollställ
ID: BF Kategori:

Beskrivning

Beskrivning

Profilen MEGA är en uppgradering av profilen SOFT. Den är utvecklad för markförhållanden där en utökad bandkontaktyta är nödvändig – på mycket sank mark och med ökat behov av sidostabilisering av maskinen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
• På lös och sank mark.
• I mark och terräng där påverkan på miljö och undervegetation måste minimeras.

PRODUKTEGENSKAPER:
• Optimalt grepp på olika typer av underlag.
• Profilen har konstruerats för minsta påverkan på skogsmarken.
• Profilformen möjliggör ett superbt fäste mellan däck och band.
• Konstruktionen är självrensande under åkning.
• Härdat material, som minskar slitaget på bandet.

TEKNISKA FUNKTIONER:
• Möjlighet att justera bandspänningen.
• Enkel förkortning/förlängning av bandet.
• Förlängd livslängd p.g.a. att bandet självinriktar sig med däcket.
• Möjlighet att svetsa på ytterligare broddar.
• Galvanisering möjlig.
• Val mellan Ø22mm och Ø30mm förbindningar.

Instructions

Mer information

Video

Dimensioner